v. 1.2 Pasientinformasjon: Innsetting av gullmarkører